Vorming en Actie Limburg: Wie zijn we?

Vorming & Actie Limburg maakt deel uit van de grotere koepelorganisatie Vorming & Actie vzw van het ABVV.

Wij profileren ons sinds 1990 als sociaal-culturele instelling met als doel vormingsprogramma’s te organiseren voor ABVV-militanten.
Onze deelnemers worden begeleid om zich verder te ontplooien als militant, gemandateerde in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk of als syndicaal afgevaardigde.
Vorming & Actie biedt via vormingscursussen, middelen aan om beter syndicaal actief te zijn en dit zowel op bedrijfsniveau als binnen de bredere samenleving en dit alles arbeidsmarktgericht.

ABVV Vorming & Actie

Meer info over vorming voor actieve leden per regio vind je hier  , je kan ons ook rechtstreeks contacteren op vorming.limburg@abvv.be