Dienst Arbeidsrecht

Bij de Dienst Arbeidsrecht kunnen leden terecht voor juridische bijstand. De pleiters van de Dienst Arbeidsrecht verdedigen zowel dossiers arbeidsrecht als dossiers sociaal zekerheidsrecht bij de Arbeidsrechtbank. 

Dossiers arbeidsrecht gaan over de verhouding tussen werknemer en werkgever. Zowel collectief als individueel.

Voor alles wat betrekking heeft op het arbeidsrecht kunnen leden van ABVV Limburg in eerste instantie terecht bij hun beroepscentrale. De centrale doet namelijk de eerstelijnsbehandeling. Indien er geen regeling mogelijk is, zal de centrale het dossier overmaken aan de Dienst Arbeidsrecht voor een mogelijke gerechtelijke procedure bij de Arbeidsrechtbank.

Sociaal zekerheidsrecht gaat over het recht op een uitkering in geval van werkloosheid, ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval, beroepsziekte of pensionering. 
Wat het sociaal zekerheidsrecht betreft dienen leden van ABVV Limburg zich eerst rechtstreeks wenden tot de werkloosheidsdienst voor de opmaak van een dossier.

Het kantoor van de Dienst Arbeidsrecht is gelegen te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 55.

Leden die reeds een dossier hebben op de Dienst Arbeidsrecht kunnen bij hen terecht door telefonisch een afspraak te maken op 011/22 97 77.

Deel deze pagina: