(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

GRATIS SMS SERVICE
Beste,
het ABVV Limburg heeft een GRATIS SMS SERVICE naar de aangesloten leden toe. Bij iedere uitbetaling van de WERKLOOSHEIDsvergoedingen, zullen wij u middels een SMS de datum van uitbetaling en het netto bedrag meedelen...
Bericht voor grensarbeiders
De Rijksdienst voor Werknemerspensioenen brengt ons ter kennis dat er maandelijks (iedere 2de dinsdag van de maand), tussen 10u en 12u en tussen 13u30 en 16u, door de Nederlandse instanties, een zitdag gehouden wordt in ...