(0)

Selecteer Regio

Ben je fiscaal ten laste van je ouders ?

Bereken hier je NettoBestaansMiddelen


Waarom persoon ten laste blijven?

Indien men als jonge werknemer (jobstudent, schoolverlater) aan de slag gaat en dus geld verdient, heeft dat mogelijk gevolgen voor de personenbelasting. In de eerste plaats voor de jonge werknemer zelf maar ook eventueel voor de ouder(s).

Iedere belastingplichtige heeft een basisbedrag, waarop hij 0% belastingen moet betalen. Dat heet een “vrijgestelde schijf”. Kinderen ten laste verhogen dit basisbedrag.

Een jonge werknemer wordt beschouwd als ten laste van zijn ouder(s) indien er aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan :

  • De jongere moet deel uitmaken van het gezin op 01/01 van het aanslagjaar (voor inkomstenjaar 2016 is dit op 01/01/2017). Indien de persoon/student tijdelijk de  gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen, enz , wordt  hij normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.
  • De jongere mag geen bezoldigingen ontvangen die de ouders inbrengen als beroepskosten.
  • Zijn nettobestaansmiddelen (NBM) mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.

 

Indien de jonge werknemer meer verdient dan de toegelaten grens dan is hij niet meer ten laste. De ouder(s) zullen dus in dat geval slechts van een lagere belastingsvrije som kunnen genieten en dus meer belastingen moeten betalen.

Bereken het zelf!

Met deze module kan je eenvoudig je NettoBestaansMiddelen berekenen (voor het jaar 2016). Deze berekening geeft je geen absolute zekerheid, maar slechts een idee. 

De berekening is beperkt tot de gegevens die je hier kan invullen. De Magik? vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verschillen met de definitieve berekening van de Federale Overheidsdienst Financien.

Voor een berekeing op maat, kan je terecht bij een van onze medewerkers. De contactgegevens vind je hier .

Downloads

Terug Top