(0)

Selecteer Regio

Diversiteitsconsulent ABVV-Limburg

Neem telefonisch contact op met de diversiteitsconsulent op via het nummer 011/28 71 52 of stuur een mailtje naar diversiteit.limburg@abvv.be


Met steun van de Vlaamse overheid & ESF

Diversiteit wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid & ESF

Coördinaten

Kevin Champagne
Gouv. Roppesingel 55
3500 Hasselt
011 28 71 52 
diversiteit.limburg@abvv.be

Doel

Op 3 december 2002 tekende het ABVV samen met de andere sociale partners, de allochtone gemeenschappen en de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Renaat Landuyt, een gemeenschappelijke platformtekst “Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010”.
Het is de taak van de diversiteitsconsulent om onze militanten te sensibiliseren voor een divers en kleurrijk personeelsbeleid, waarbij iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmark

Diversiteit op de werkvloer? Samen kan het!

Hier vind je in enkele woorden wat het ABVV en de diversiteitsconsulenten voor jou kunnen doen.

Vanuit een socialistische en syndicale visie werkt het ABVV in een multiculturele samenleving aan het realiseren van gelijkwaardige posities, evenredige participatie en diversiteit door het waarborgen van gelijke kansen voor kansengroepen. Wij komen op voor gelijkheid, solidariteit, democratie en rechtvaardigheid. Daarom willen we hindernissen als racisme, onverdraagzaamheid, uitsluiting, discriminatie en achterstelling wegwerken.

Diversiteit op de werkvloer
Diversiteit is een feit. Maar diversiteit is ook een uitdaging. Nog te veel mensen worden verschillend behandeld omwille van hun anderszijn. De vakbonden kiezen voor solidariteit en rechtvaardigheid, ook op de werkvloer. Daarom willen we een werkvloer die openstaat voor iedereen: man en vrouw, jong en oud, personen met een handicap, blank en gekleurd. Een werkvloer die onze samenleving weerspiegelt.

De diversiteitsconsulent(e) – je partner in diversiteit
Het Vlaams ABVV heeft diversiteitsconsulenten aangeworven.
Zij ondersteunen en sensibiliseren in de eerste plaats de afgevaardigden en beroepssecretarissen van het ABVV. Zij ondersteunen hen bij het creëren van een draagvlak inzake diversiteit op de werkvloer en bij het wegwerken van weerstanden, en ontwikkelen diversiteitsacties met hen opdat de werkvloer positiever zou staan ten aanzien van diversiteit, of het nu gaat om vrouwen of mannen, jongeren of ouderen, autochtonen of allochtonen, mensen met of zonder arbeidshandicap,…

Ze organiseren en geven ook vorming over diversiteit en personeelsbeleid, ontwikkelen en verspreiden publicaties, ontwikkelen diversiteitsacties in samenwerking met andere partners.

Concrete voorbeelden
Met de hulp van de diversiteitsconsulent kan je met jouw syndicale afvaardiging werken rond :
- info, vorming en opleiding voor werknemers, b.v. Nederlands op de werkvloer, communicatietraining, personeelsbeleid,…;
- het sensibiliseren van collega’s om tot diversiteit op de werkvloer te komen;
- aanwervingen, b.v. syndicale doorlichting van het selectie- en aanwervingsbeleid;
- onthaal, b.v. de onthaalbrochure beter afstemmen op diversiteit; het opzetten van peter- en meterschap;
- het arbeidsreglement: b.v. een non-discriminatieclausule laten opnemen;
- invoeren en begeleiden van diversiteitsplannen in een bedrijf of organisatie.

Wie voor de sociale verkiezingen kan uitpakken met een divers samengestelde lijst kandidaten, zal verschillende groepen werknemers aanspreken, en kan meer stemmen halen. Er is werk aan de winkel, maar we helpen je daarbij. Wij kiezen voor een diverse samenleving met diverse ondernemingen. Samen kan het!

Coördinatie
De belangrijkste taken van de coördinatie zijn: overleggen en onderhandelen met overheid en administratie over het project diversiteitsconsulenten; afstemmen en aansturen van de werking; contact houden met de federale beroepscentrales; ondersteuning aanbieden; ontwikkelen, aanmaken en verspreiden van gemeenschappelijke instrumenten; vorming organiseren en aanbieden.

Andere sites

Zoek op trefwoord

diversiteit

Terug Top