(0)

Selecteer Regio

Je inschrijven als werkzoekende

Waar en wanneer moet je je inschrijven als werkzoekende schoolverlater?


Wie en waarom ?

Je inschrijving als werkzoekende is en blijft van groot belang. Die verhoogt immers sterk je kansen om een (passende) job te vinden. Maar het is ook een voorwaarde opdat je “beroepsinschakelingstijd” zou lopen. Je kent deze beroepsinschakelingstijd (wat een woord!) allicht onder de oude naam “wachttijd”. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen of hoe sneller je later eventueel recht krijgt op een inschakelingsuitkering als je geen werk gevonden hebt.

Belangrijk dus, zowel voor wie zijn schooljaar afmaakt, als voor wie het in de loop van een schooljaar voor bekeken houdt.

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit geeft je een aantal rechten én een aantal plichten.

Vergeet zeker niet alle wijzigingen (adres, e-mailadres, telefoonnummer,…) onmiddellijk door te geven: je inschrijving (en dus je beroepsinschakelingstijd) telt alleen als ze je kunnen bereiken!

Heb je gewerkt en ben je daarna terug werkloos, vergeet dan niet je inschrijving te hernieuwen.

Het kan dat je twijfelt of het echt wel nodig is. Simpel, ook dan schrijf je je in! Een keertje teveel je inschrijving bevestigen kan geen kwaad, een keertje te weinig kan je echter zuur opbreken.

Samengevat: bevestig tijdig, regelmatig en actief je inschrijving als werkzoekende!

En let op : Als je een passend werkaanbod weigert, of als je een job verknalt, dan is de kans groot dat de periode dat je reeds ingeschreven was, niet meer meetelt. En dan is het ook niet meer zo zeker dat je later uitkeringen als schoolverlater zou kunnen krijgen. Dezelfde redenering telt voor het verknallen van of niet actief meewerken aan de verplichte begeleidingsessies.Wanneer?

Wanneer je je studies hebt beëindigd op 30 juni, dan kan je beroepsinschakelingstijd ten vroegste beginnen vanaf 1 augustus, en dit ongeacht je leeftijd. Wanneer je je studies hebt beëindigd vóór 30 juni dan kan hij beginnen vanaf je inschrijving als werkzoekende, maar steeds ten vroegste de dag na het echte einde van je studies.

Ben je afgestudeerd in juni?

Schrijf je in ten laatste in de eerste week van augustus, dan begint je beroepsinschakelingstijd te lopen vanaf 1 augustus. Schrijf je je in na 9 augustus, dan begint hij op de dag dat je je inschrijft.

Stop je midden het schooljaar of studeer je pas in september (of later) af?

Schrijf je zo snel mogelijk in. Je beroepsinschakelingstijd begint immers pas te lopen op de dag van je inschrijving.
Vroeger inschrijven mag, het kan je enkel helpen sneller een job te vinden.

Bij een “tweede zit“ begint je beroepsinschakelingstijd vanaf de dag van inschrijving, maar ten vroegste nà je tweede zit. Schrijf je dus zo snel mogelijk nà je tweede zit in. Is het niet erg duidelijk wanneer je tweede zit stopt? Geen probleem, ga in dit geval zo vroeg mogelijk: beter te vroeg dan te laat!

Wanneer je een opleiding met leertijd volgt, bv. een syntra-leercontract, kan je je onmiddellijk na die leertijd inschrijven.

Heb je echter een werknemersleerovereenkomst (de vroegere industriële leerovereenkomst) beëindigd, dan ben je vrijgesteld van de beroepsinschakelingstijd.Hoe?

Je hebt zeker je identiteitskaart en je sis-kaart nodig.

Je krijgt een attest van inschrijving als werkzoekende. Dat attest is een zeer belangrijk document. Bewaar het zorgvuldig: je hebt het nodig zowel wanneer je werk vindt als wanneer je na je beroepsinschakelingstijd uitkeringen aanvraagt.

Om later uitkeringen te krijgen omdat je geen werk vindt, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen:

 • Je mag geen studies met volledige leerplan meer volgen en je mag niet meer leerplichtig zijn (je bent leerplichtig tot 30 juni van het kalenderjaar dat je 18 wordt).
 • Je dient ook nog bepaalde leerjaren volledig gevolgd te hebben (maar je hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn):
  • het 6de jaar van het algemeen secundair onderwijs;
  • of het 3de jaar van het technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs;
  • of een Syntra- of industrieel leercontract hebben beëindigd;
  • of voor het buitengewoon onderwijs zijn er voorwaarden naargelang de onderwijsvorm;
  • of bepaalde jaren van deeltijds onderwijs.

Om correct te laten berekenen wanneer je beroepsinschakelingstijd wachtti afloopt (en je dus uitkeringen kunt aanvragen) spring je best tijdens je beroepsinschakelingstijd wachttijd eens binnen op de Dienst voor Werkloosheid van het lokaal ABVV-kantoor (zie adressen achteraan).

Waar schrijf je je in?

Woon je in het Vlaams Gewest, dan schrijf je je in bij VDAB. Dat is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Online en doorklikken naar “schrijf je in als werkzoekende”.
  De eerste keer moet je je registreren als werkzoekende, en daarna moet je je toestand verduidelijken via de “dossiermanager”. Als je alles goed hebt gedaan krijg je een elektronisch attest van inschrijving dat je zelf kunt uitprinten.
 • Telefonisch via het gratis nummer 0800.30.700. Je attest van inschrijving krijg je per e-mail of per post.
 • Lukt het je beter met persoonlijk contact ? Dat kan in de Werkwinkel in je buurt. Adressen vind je hier of via 0800.30.700.

Woon je in het Brusselse Gewest, dan schrijf je je in bij ACTIRIS.
Dat is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Dat kan:

 • online
 • telefonisch via 02.800.42.42
 • in een plaatselijk agentschap van ACTIRIS in het Brusselse

Woon je in het Waalse Gewest, dan moet je je inschrijven bij de FOREM.
Dat is de Waalse versie van de VDAB en ACTIRIS.

De werkwijze is gelijkaardig LeForem.

Zoek op trefwoord

werkzoekenden

Terug Top