(0)

Selecteer Regio

In actie

Bericht voor grensarbeiders 

De Rijksdienst voor Werknemerspensioenen brengt ons ter kennis dat er maandelijks (iedere 2de dinsdag van de maand), tussen 10u en 12u en tussen 13u30 en 16u, door de Nederlandse instanties, een zitdag gehouden wordt in ...

CAO of collectieve arbeidsovereenkomst  

Wat is een cao? Wie mag cao‘s afsluiten? Voor wie gelden ze?

Eerste werkdag 

Daar sta je dan. Welk onthaal mag je verwachten op je eerste werkdag?

Fair Mobility Tool 

De Fair Mobility tool wil een hulp zijn wanneer je over de grens werkt of wilt gaan werken. Via de tool kan je nagaan of alles in overeenstemming is met de geldende wetgeving per 01/01/2021

Overbruggingspremie 

Werknemers die hun arbeidstijd verminderen kunnen tot 31 december 2010 recht hebben op een overbruggingspremie. Wat zijn de voorwaarden?

Pensioen in het buitenland, kan dat? 

Voor Belgische grensarbeiders: Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Werknemers die het slachtoffer zijn van moreel of seksueel pestgedrag of van geweld kunnen klacht indienen.

Te warm om te werken? 

Hoge temperaturen kunnen de werkomstandigheden bemoeilijken. Doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Welke maatregelen zijn noodzakelijk?

Tijdelijk werkloos? 

Het ABVV maakt je wegwijs in werk en opleidingen. Maak een afspraak met onze loopbaanconsulenten.

Ziekte of ongeval 

Wat te doen wanneer je ziek bent of een ongeval krijgt?