Dag van de Arbeid 1 mei 2023 Couleur Sociale C-Mine te Genk

2 mei 2023  - 1 mei
Image
1 mei 2023 C-Mine

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, heeft de socialistische familie van ABVV Limburg een krachtig signaal uitgestuurd naar de wereld. Met vurige speeches, grote strijdvaardigheid en veel ambiance hebben zij laten zien dat zij blijven vechten voor meer rechtvaardigheid, solidariteit en respect.

De rode kleur van onze provincie gisteren was een teken van de kracht van onze beweging en de steun van onze achterban. De afwezigen hadden ongelijk, want zij hebben een inspirerende en hoopvolle dag gemist.

ABVV Limburg zal blijven strijden voor de belangen van de arbeiders en voor een eerlijke maatschappij waarin iedereen meetelt. Wij zetten ons in voor betere arbeidsvoorwaarden, hogere lonen en meer sociale bescherming voor de zwakkeren in onze samenleving.

Wij geloven dat solidariteit en respect de basis zijn van een gezonde en rechtvaardige maatschappij. Daarom zullen wij ons blijven inzetten voor deze waarden, niet alleen op 1 mei, maar elke dag opnieuw.

Dus sluit je aan bij onze beweging en vecht mee voor een betere toekomst voor iedereen!