(0)

Selecteer Regio

Surf naar mypension.be en bewaar je pensioenberekening

Je kan zo je opgebouwde pensioen raadplegen. Daarenboven zie je ook het wettelijke pensioenbedrag en de (mogelijk) datum wanneer je het vroegst op pensioen kunt. Daarnaast zie je ook de datum wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd (65-67 jaar) hebt bereikt.


Belangrijk!

We raden iedereen aan om dat geraamde wettelijke pensioenbedrag meteen af te drukken of er een screenshot van te nemen. Hou dit bij. Want eenmaal de nieuwe maatregelen van kracht zullen zijn, ze ingebracht zijn via MyPension.be, zal er een nieuwe berekening gemaakt worden. Hierdoor wordt het verschil duidelijk zichtbaar.

Volgens pensioenminister Daniel Bacquelaine hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. Hij verkondigde zonder schroom in De Tijd aan dat de bedragen die hier vermeld staan, een zekerheid zijn en ze niet naar iets anders zullen gaan, een gegarandeerd inkomen dus. (“Ce montant doit être pris pour ce qu'il est: une certitude. Un revenu assuré.”). 

In de berekeningsmodule zijn de regeringsmaatregelen op vlak van brugpensioen (SWT) en periodes van inactiviteit nog niet opgenomen. Vanaf volgend jaar is dat wel het geval. Daarom is het van belang nu al een eerste keer het bedrag van je pensioen te raadplegen.

Wanneer de regering volgend jaar volhardt in de boosheid en de pensioenafbraak verderzet, kan je opnieuw inloggen op www.mypension.be om het nieuwe bedrag te kennen. Zo wordt zeer concreet duidelijk wat de gevolgen zijn van dit neoliberaal regeringsbeleid voor jouw sociale zekerheid.

Praktisch

Kende je tijdens je loopbaan periodes van inactiviteit, bijvoorbeeld werkloosheid? Was je op het einde van je loopbaan met brugpensioen? Deze personen zullen het bedrag van hun pensioen fors zien dalen.

  • Log met je elektronische identiteitskaart in op www.mypension.be
  • Bereken het bedrag van je pensioen, maak een screenshot en sla die op
  • Druk de pagina af en bewaar die goed
  • Maak een nieuwe berekening in 2018 wanneer de regeringsmaatregelen zijn doorgevoerd en bereken jouw verlies
  • Uit je ongenoegen en roep de politici ter verantwoording

Terug Top