(0)

Selecteer Regio

Optrekking laagste uitkeringen: sociale gesprekspartners deden hun werk, regering blijft achterwege

Op 1 september verhogen de minimumuitkeringen in de pensioenen, ziekte- en invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten met 1,7%.


Dat dit een goede zaak is, lijdt geen twijfel want wie moet rondkomen met een uitkering heeft het op het einde van de maand vaak heel erg moeilijk. Maar als de regering het bij wet voorziene budget en cours de route niet had verminderd met 40%, konden de uitkeringen nog meer stijgen.

De verdeling van de welvaartsenveloppe gebeurt immers door overleg tussen de sociale gesprekspartners. Zij kwamen vroeger overeen om de minimumuitkeringen met 2% te laten stijgen. Dat was dus buiten de regering-Michel gerekend die maar budget voorzag voor 1,7% verhoging.

Naast de minimumuitkeringen in de sociale zekerheid, worden ook de uitkeringen in de sociale bijstand verhoogd. De inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 2,9% en het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen met 0,9%. Wat de inschakelingsuitkeringen en de minimumuitkeringen in de werkloosheid betreft, werd gekozen voor een extra investering omdat het armoederisico hier nog steeds veel te hoog is.

De enige sociale verbeteringen voor de mensen komen uit resultaten die geboekt werden door sociaal overleg. Want van de regering-Michel kan moeilijk gezegd worden dat zij aan haar sociale doelstellingen werkt, laat staan dat ze deze al haalde. Alhoewel ze graag de pluimen van het sociaal overleg op haar eigen hoed wil steken. Zoals hier het geval is.

Concreet worden de meest precaire uitkeringen nu wel verhoogd, maar tot op vandaag blijven heel wat uitkeringen onder de armoedegrens. Het ABVV roept de regering dan ook op om te stoppen met de afbraakpolitiek in de sociale zekerheid, de inkomstenzijde te blijven verzekeren en financieren door voldoende sociale bijdragen (dus geen flexwerk en andere nepjobs) en te zorgen dat sociale bescherming prioritair blijft.

Terug Top