(0)

Selecteer Regio

Eerste hulp voor schoolverlaters

Een job vinden wanneer je de school verlaat is niet vanzelfsprekend. Je moet weten waar je aan begint, wat je rechten en plichten zijn, en welke weg(en) je moet bewandelen. Gelukkig bestaan er diensten ...


en organisaties die je hierbij kunnen helpen. Ook het ABVV staat uiteraard voor je klaar met ondersteunende dienstverlening en handige informatiebrochures. En dan zijn er ook de tewerkstellingsmaatregelen die je een steuntje in de rug kunnen geven.
Dit overzicht helpt je alvast op de goede weg …

Pas werkzoekend? Wat nu?

Snel inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is de boodschap

Dit verhoogt je kansen om sneller een (passende) job te vinden. Maar het is ook een voorwaarde opdat je je BIT ( ‘beroepsinschakelingstijd’, vroeger ‘wachttijd’) kan opstarten. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen en hoe vlugger je later aanspraak kan maken op een inschakelingsuitkering.

Wanneer inschrijven?

 • studies beëindigd op 30 juni: inschrijven ten laatste op 9 augustus. Zo begint je BIT te lopen vanaf 1 augustus. Inschrijving na 9 augustus betekent dat je BIT slechts begint op de dag van de inschrijving. 
 • Bij een tweede zit begint je BIT op de dag van je inschrijving, maar ten vroegste na je tweede zit. 
 • Stop je midden het schooljaar of studeer je pas in september (of later) af? Of twijfel je? Schrijf je zo snel mogelijk in. Beter te vroeg dan te laat…
 • Inschrijven voor je afgestudeerd bent? Dat kan vanaf januari van je laatste schooljaar. Het voordeel is dat je CV in de databank komt. Zo word je zichtbaar voor werkgevers die personeel zoeken. Het betekent echter niet dat je BIT vroeger begint te lopen.

Hoe en waar inschrijven?

 • In Vlaanderen bij de VDAB (www.vdab.be) of bij de Werkwinkel. 
 • In het Brussels Gewest bij Actiris (www.actiris.be), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
 • Neem zeker je identiteitskaart mee! Ook wie onmiddellijk werk vindt, schrijft zich best in. Ga je deeltijds aan het werk, dan moet je zeker melden dat je ingeschreven wilt blijven als werkzoekende voor een voltijdse job. Dit is zeer belangrijk, want anders telt je BIT maar deeltijds.

Om recht te hebben op een inschakelingsuitkering moet je sowieso een beroepsinschakelingstijd doorlopen

Na je officiële inschrijving start je BIT. Als je na verloop van tijd nog niet of niet meer aan het werk bent, kan je aanspraak maken op een inschakelingsuitkering.
De BIT duurt 312 dagen (ongeveer 12 maanden dus). Je ontvangt een brief van de VDAB met een ingevuld attest. Het is een bewijs dat je tijdens de BIT ingeschreven was als werkzoekende.

Hoe aanvragen?

 Met het attest stap je naar je uitbetalingsinstelling - dus de werkloosheidsdienst van het ABVV (zie www.vlaamsabvv.be voor de adressen) - om je inschakelinguitkering aan te vragen. Het ABVV zal je dossier opmaken en bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Je kan niet rechtstreeks bij de RVA aankloppen. Om je dossier in orde te brengen heeft het ABVV een aantal attesten van je nodig.

Kom altijd je controle verplichtingen t.a.v. RVA en VDAB stipt na!

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Wat meteen betekent dat je een aantal rechten maar ook plichten krijgt. De gouden raad is: reageer altijd op de brieven van de VDAB en de RVA. Geef ook altijd alle wijzigingen van contactgegevens door. Je inschrijving telt immers enkel als ze je kunnen bereiken.
Tijdens de BIT moet je actief naar werk zoeken. De RVA verwacht dit en vraagt ook naar bewijzen. Elke zes maanden wordt er gecontroleerd of je voldoende inspanningen verricht om werk te vinden. Reageer altijd op deze oproepen.

Weet dat je als jongere of schoolverlater die een job vindt, ook een aantal voordelen geniet

 Je komt in aanmerking voor tal van tewerkstellingsmaatregelen die de werkgever ook een voordeel biedt. Een troef die je bij het solliciteren zeker kan en moet uitspelen. Vergeet ook je recht op jeugdvakantie (-25 jaar) niet.

ABVV brochures die je informeren over je rechten, mogelijkheden en plichten

Een greep uit onze brochures:

 • Werkloos, wat nu?
 • RVA-controle op het actief zoekgedrag naar werk
 • Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid
 • Solliciteren, hoe doe ik dat?
 • Neem je loopbaan in handen - loopbaanwerkboek voor werkenden en werkzoekenden
 • Deeltijds werken, hoe zit dat?
 • Aan het werk met een arbeidshandicap
 • Jouw studentenjob.be - je rechten en plichten als jobstudent
 • Stagiair.be - je rechten en plichten op stage
 • Jeugdvakantie.be - je eerste jaar op de arbeidsmarkt verdient een volwaardige vakantie.

Je kan deze gratis downloaden of bestellen via www.vlaamsabvv.be of via de Dienst Loopbaanadvies - Hoogstraat 42 - 1000 Brussel - loopbaanadvies@vlaams.abvv.be

Ook voor ondersteunende en praktische dienstverlening kan je bij ABVV terecht

Heb je het moeilijk om werk te vinden? Wil je ondersteuning bij jouw zoektocht? Wens je hulp bij het opstellen van jouw CV of sollicitatiebrief? Weet je niet goed in welke beroepen of sectoren je zou kunnen werken? Zoek je een opleiding? Heb je nog andere vragen in verband met opleidingen of werk zoeken? Neem dan contact op met de consulenten van het ABVV! 5

Je kan terecht bij de volgende diensten

Loopbaanadvies: Informeren, adviseren en helpen

Voor wie? Alle werkzoekenden en werkenden
Wat? Rechten en plichten, 50-plussers op de arbeidsmarkt, langdurige werkloosheid, opleidingen, controle beschikbaarheid door VDAB en RVA, tijdelijke werkloosheid, schoolverlaters, solliciteren, personen met een arbeidshandicap
Waar? In elke Vlaamse provincie

www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies

Werklozenwerking: Informeren en sterker maken

Voor wie? Alle werkzoekenden
Wat? Infosessies over rechten en plichten als werkloze, sociale zekerheid,
arbeidsstatuten (bv deeltijds werken), actuele werklozenthema’s, VDAB, RVA, PWA… En ook: computercursussen, trainingen sociale vaardigheden, sollicitatietraining. In de regio Antwerpen, Limburg, Oost - en West-Vlaanderen kan je ook actief worden in een werklozencomité.
Waar? In elke Vlaamse provincie uitgezonderd Vlaams Brabant

www.vlaamsabvv.be/voorwerkzoekenden

Jongeren: Informeren, adviseren en actie

Voor wie? Alle jongeren en schoolverlaters
Wat? Rechten en plichten, studentenjob, de school verlaten, stage lopen, deeltijds gaan leren en werken, een studietoelage aanvragen, overstap van school naar werk
Waar? In elke Vlaamse provincie

www.magik.be

ABVV-jongeren / Magik?

Wie zijn ze?

Bij jongeren en studenten denk je niet meteen aan vakbonden. Onterecht. Want jongeren hebben vakbonden nodig en omgekeerd. Daarom hebben we bij het ABVV ook bewust een aparte jongerenwerking uitgebouwd.
Bij ABVV-jongeren kunnen jongeren en studenten aansluiten tot ze aan het werk gaan. Ze maken er o.a. kennis met de rol en de taken van de vakbond, en krijgen er nuttig advies voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

Wat doen ze?

Jongeren (en hun ouders) kunnen bij hen terecht voor alle werkgerelateerde vragen. Wil een jongere bijv. aan de slag gaan met een studentenovereenkomst of als stagiair. Of overweegt een jongere bijv. over te stappen naar deeltijds leren en werken. Dan is ABVV-jongeren daar om te informeren en te adviseren zodat jongeren de juiste beslissing kunnen nemen.
Daarnaast kunnen jongeren en hun ouders ook bij hen terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van een studiebeurs.

Word gratis lid
Zolang je scholier, student of jongere in beroepsinschakelingstijd (BIT) bent, kan je gratis aansluiten bij ABVV-jongeren. Alle scholieren en studenten vanaf 15 jaar zijn welkom! Je ontvangt dan ook het driemaandelijks ledenblad Magik? waarin ze je op de hoogte houden van alle nieuwtjes. Doen!

Een weg naar werk: de VDAB

Als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB, doorloop je verschillende stappen in een begeleidingstraject naar werk.

 • De VDAB bezorgt jou vanaf je inschrijving automatisch vacatures die passen bij jouw profiel. 
 • Binnen de vier maanden na je inschrijving, nodigt een VDAB-consulent je ook uit voor een gesprek, een informatiemoment over de VDAB, een opleiding of werkaanbiedingen.
 • Tijdens het individueel gesprek gaat de ‘trajectbegeleider’ na voor welk soort jobs je in aanmerking komt en welk soort werk je zelf wilt. Daarom is het belangrijk een duidelijk jobdoelwit voor ogen te hebben. Dit vergroot de kans dat men hiermee rekening houdt.
 • De VDAB-consulent of trajectbegeleider helpt je verder bij het solliciteren of wanneer je informatie wilt over jobs en vacatures.
 • Wanneer de VDAB-consulent een contract met jou afsluit voor een ‘inschakelingstraject’ is dat niet vrijblijvend. In dat contract (‘trajectovereenkomst’) staan de stappen die je zal zetten om een job te vinden. Bijvoorbeeld: dat je gericht gaat solliciteren, een sollicitatietraining of beroepsopleiding zal volgen enzovoort.
  De VDAB-consulent volgt dit maandelijks op en informeert de RVA over alle stappen die je zet. Werk je niet goed mee, dan kan de RVA jouw uitkering tijdelijk schorsen!

Solliciteren kan je leren!

Zowel de VDAB als het ABVV bieden sollicitatietraining of sollicitatiecoaching aan.

Sollicitatiehulp bij het ABVV

De ABVV brochure ‘Solliciteren, hoe doe ik dat?’ zit boordevol handige tips.

De ABVV loopbaanconsulenten helpen werkzoekenden en werkenden met alle vragen over werk zoeken, opleidingen en sollicitatiegesprekken.
In zeven halve dagen komen volgende zaken aan bod:

 • Korte oriëntatie met ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’ 
 • Waar vind ik (passende) vacatures en hoe ontleed ik ze? 
 • Hoe maak ik een sollicitatiebrief en hoe voer ik een sollicitatiegesprek?

Je krijgt heel wat praktische tips. Je leert veel bij door oefeningen en de feedback die je krijgt. Op het einde van de training voer je een heus sollicitatiegesprek.

Online sollicitatiecoaching VDAB

Je kan online - 24 uur op 24 - vragen stellen aan een VDAB-medewerker via een formulier of tijdens de werkdagen - van 9u tot 16u - via een online chat.
Surf naar www.vdab.be en klik op 'Begeleiding en oriëntatie’, dan op ‘Jobbegeleiding‘ en vervolgens op ‘Online sollicitatiecoaching’

Nadenken over jouw loopbaan loont de moeite!

Het vergroot je kansen op een aangename, werkbare en werkzekere toekomst. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een joboriëntatie bij ABVV en VDAB.

Joboriëntatie bij het ABVV

ABVV Loopbaanadvies voor werkzoekenden:
Een loopbaanconsulent geeft antwoord op jouw vragen over werk of opleidingen en helpt je als je niet goed weet welke richting uit.

Loopbaanwerkboek:
Omvat oefeningen die je bewuster doen nadenken over jouw situatie op de arbeidsmarkt om te komen tot een concreet actieplan.
Bestel het gratis loopbaanwerkboek op www.vlaamsabvv.be

Joboriëntatie bij VDAB

De beroepsoriëntatietest:
Surf naar www.vdab.be en log in via 'Mijn Loopbaan'. Klik door op ‘Beroepsoriëntatie'. Je kan er een vragenlijst invullen over je interesses. Je krijgt een lijst met mogelijke beroepen.

Oriëntatiecentrum van de VDAB:
2 weken in groep en met individuele gesprekken: zelfanalyse, oriëntatie op de arbeidsmarkt, mogelijkheden voor opleiding of werk, sollicitatietips.

Succes!
 

Terug Top