(0)

Selecteer Regio

Jongeren, schoolverlaters en de Europese vakantie

Sinds 1 april bestaat er een nieuwe aanvullende verlofregeling, het “Europees Verlof”, voor wie in zijn/haar eerste werkjaar geen recht heeft op verlof.


Schoolverlaters en herintreders

Denk bijvoorbeeld aan schoolverlaters en herintreders.
Het systeem kreeg die naam omdat België door Europa verplicht werd een oplossing voor dat probleem te bedenken.
Let wel op, deze regeling telt grosso modo enkel in de privé.


Vakantiedagen en vakantiegeld

Vakantiedagen en vakantiegeld worden berekend op de prestaties van het voorgaande jaar. Zo heeft iemand die gans 2011 voltijds gewerkt heeft, in 2012 recht op 4 weken vakantie en het overeenstemmend vakantiegeld. En wie in 2011 niet tewerkgesteld was, op niks. …
En precies dat vormt al jarenlang een probleem !

Neem nu bijvoorbeeld een jongere, die in het vroege voorjaar de school verlaat, en begint te werken. Of een herintreder die terug werkt na een langere periode van inactiviteit.
Je begrijpt meteen dat die voor de rest van het eerste jaar geen recht hebben op individuele vakantie.
Het is precies die mistoestand die de nieuwe regeling probeert op te lossen.

Voor collectief verlof daarentegen bestaat er wel al een regeling, deze blijft onveranderd.


Nieuwe regeling

... is wel erg ingewikkeld.

Het komt erop neer dat een werknemer die geen recht heeft op de normale verlofregeling wegens niet gewerkt in het voorgaande jaar, wel recht heeft op een soort “aanvullende vakantiedagen en -geld”.

Per gewerkte periode van 3 maand is er recht op een week verlof, te nemen vanaf de laatste week van de betreffende periode.

En voor die week “aanvullende vakantie” is er een soort vakantiegeld , gelijk aan het normale loon. Let wel, deze som wordt vervolgens afgetrokken van het dubbel vakantiegeld van het jaar nadien.
Hoe de toepassing precies zal verlopen wanneer er wel collectief verlof is, dat is nog niet erg duidelijk…


Samengevat

Er zijn dus wel extra-vakantiedagen, maar geen extra-vakantiegeld, enkel een “voorafname”.

Met andere woorden, alles wat je het eerste jaar opvraagt, zul je het tweede jaar (aan dubbel vakantiegeld) missen.

Het “Europees vakantiegeld” voor een bediende wordt door de werkgever voorgeschoten, voor een arbeider door de vakantiekas. Vanzelfsprekend is papierwerk nodig, maar het is nu nog niet helemaal duidelijk wanneer, hoe en wat.


Jeugdvakantie blijft bestaan

Opgelet, de huidige regeling van de “jeugdvakantie” blijft onveranderd bestaan. Deze komt niet in het vaarwater van het nieuw systeem, want ze is bedoeld als aanvulling van een beperkt recht in het tweede werkjaar. Idem voor de “seniorenvakantie”.
Meer informatie over 'jeugdvakantie' vind je hier .

Terug Top