(0)

Selecteer Regio

Klimaatopwarming: de remedies

Hoe de klimaatopwarming op een rechtvaardige manier een halt toeroepen?


Een ander energiesysteem

De belangrijkste remedie voor de klimaatopwarming is in de eerste plaats minder fossiele brandstoffen gebruiken. Via energiebesparende maatregelen en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen is dat mogelijk.

Ingrijpen in dit energiesysteem is ingrijpen in alle aspecten van de samenleving. De wereld waarin we leven is immers volledig gebouwd op goedkoop beschikbare fossiele brandstof. De overvloed aan deze brandstoffen bepaalde decennialang de technieken, de richting van de industriële economie, onze levensstijlen en ons beleid.

Nood aan een rechtvaardige transitie

Een sociaalecologisch rechtvaardige verandering naar een groene economie én tegelijkertijd de prangende armoede aanpakken, dat is waar wij van dromen. Hoe maken wat dat werkelijkheid?

5 broodnodige stappen:

1. Nood aan een ambitieuze investeringspolitiek om werkgelegenheid te garanderen: Vandaag telt Europa 23 miljoen werklozen. 20 à 25% van de jongeren in Europa is werkloos.

2. Toegang tot vorming: De nood aan vorming en opleiding zal groeien voor werknemers die zich willen herscholen, zoals de arbeider van een boorplatform die naar de windtechnologie op zee wil overstappen, of bijscholen zoals de elektricien die leert hoe een slim energienetwerk functioneert.

3. Blijvend sociaal overleg moet de betrokkenheid van werknemers, overheden en andere stakeholders verzekeren.

4. Syndicale rechten moeten mee evolueren in nieuw opkomende bedrijfstakken en bestaande sectoren om te garanderen dat jobs kwalitatief blijven en syndicale rechten gegarandeerd worden.

5. Een sterke sociale bescherming moet negatieve gevolgen opvangen en de moeilijke overgang naar groene jobs begeleiden.

Lees ook

Zoek op trefwoord

klimaat

Terug Top