(0)

Selecteer Regio

Klimaatopwarming: de gevolgen

Wat staat ons allemaal te wachten als we de klimaatopwarming niet binnen de perken weten te houden?


Te veel water

Door de opwarming van de aarde smelten ijskappen en stijgt de zeespiegel. Tegen 2080 zou de leefomgeving van 94 miljoen kustbewoners bedreigd zijn. Hevige periodes van intensieve regenval zorgen voor overstromingen. Nu al weigeren verzekeringsmaatschappijen mensen te verzekeren in overstromingsgebieden.

Te weinig water

Heel wat gebieden kampen met watertekort. Rivieren drogen op. Landbouw wordt onmogelijk. Steeds meer conflicten tussen landen zullen over watervoorziening gaan.

Verwoestijning

Ontbossing, verdroging en erosie zorgen voor een groot verlies aan vruchtbare grond. Samen met de groeiende bevolking zet dit één van de belangrijkste uitdagingen in de kijker: hoe blijven we de wereld voeden?

Dode oceanen

Koraalriffen – de regenwouden van de oceanen – zijn aangetast en verdwijnen langzamerhand. Oceanen verzuren door de uitstoot van te veel CO2. Het plankton dat één van de grootste zuurstofleveranciers is en basisvoedsel voor veel zeeleven verdwijnt snel.

Gezondheid

Met de verbranding van fossiele brandstof komt veel fijn stof in de atmosfeer terecht. Dit kost ons gezonde levensjaren en belast de sociale zekerheid. Hogere temperaturen brengen ziektes zoals malaria terug naar Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat elk jaar 150.000 mensen sterven aan de snellere verspreiding van ziektes.

Toekomstige generaties

Als we de temperatuurstijging niet onder de 2°C houden, zal de opwarming van de aarde versnellen. Als ijs smelt, blijft een donkere oppervlakte over dat meer warmte absorbeert dan een witte ijsoppervlakte. Een versnelde opwarming zal de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog verergeren.

Waarom het klimaat opwarmt

De belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming blijft het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) voor de productie van warmte, elektriciteit, onze verplaatsingen, ons voedsel, …

Dit energiesysteem stoot enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Daar stapelt dit broeikasgas zich op en houdt opstijgende warmte vast. Broeikasgassen in de atmosfeer werken net zoals een serre in de tuin. Zijn er echter te veel broeikasgassen, dan gaan ze ook te veel warmte vasthouden en de aarde opwarmen.

De ongelimiteerde uitstoot van broeikasgassen zorgt vandaag voor de snelle verandering van het klimaat. De snelle klimaatopwarming zet een grote druk op de ecosystemen die ons de basisgrondstoffen leveren voor onze welvaart.

Lees ook

Zoek op trefwoord

klimaat

Terug Top