(0)

Selecteer Regio

De non-discriminatieclausule in jouw bedrijf?

Samen kan het!

Wat doe je tegen ongepast gedrag, tegen pesterijen en kwetsende moppen, tegen racistische taal of hatelijke propaganda op de werkvloer? De non-discriminatieclausule beschermt werknemers tegen uitsluiting en kan leiden tot sancties.

Vlaams ABVV | 2008
Folder
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

De Non-Discriminatieclausule

"Elke vorm van discriminatie op grond van het zogenaamd ras, de afkomst, de geboorte, de nationale of etnische afstamming, de huidskleur, het fortuin, de leeftijd, het geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de levensbeschouwing, de politieke, filosofische, of geloofsovertuiging, de vroegere, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke eigenschap of handicap is verboden."

Syndicaal gesproken betekent dit dat de werkgever en de werknemers alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht nemen, ook ten aanzien van bezoekers en klanten.

Het arbeidsreglement regelt veel meer dan de arbeid in jouw bedrijf. Het bepaalt ook welk soort gedrag kan en niet kan. De non-discriminatieclausule is ook een hulpmiddel in de strijd voor meer gelijke rechten en kansen voor àlle werknemers.

Downloads

Zoek op trefwoord

discriminatie diversiteit racisme

Terug Top