(0)

Selecteer Regio

Waarom milieu & energie syndicale thema‘s zijn

Omdat er ook ook een ernstige crisis is van het klimaat en het leefmilieu (naast de financiƫle, economische en sociale crisis).


Milieu en energie in het sociaal overleg

 • Het is alle hens aan dek om de klimaatopwarming onder de 2 graden te houden.
 • De lucht in de huiskamer is gemiddeld 8 maal meer vervuild dan de buitenlucht.
 • Werknemers over de hele wereld komen dagelijks in contact met gevaarlijke stoffen.
 • Wie op het platteland woont en een hogere kans heeft in aanraking te komen met pesticiden heeft gevoelig meer kans op Parkinson.
 • Gemakkelijk te ontginnen grondstoffen raken stilletjesaan uitgeput en wat is het antwoord van de economie?

De uitputting van bijna alles en de intensieve verontreiniging van onze leefomgeving plaatst het sociaal overleg voor nieuwe uitdagingen. Het plaatst sociale en ecologische duurzame veranderingen centraal op de agenda van het sociaal overleg.

4 redenen om milieu op de syndicale agenda te zetten

 • Zorg dragen voor het milieu garandeert werkzekerheid

Als het bedrijf geen probleem vormt voor het leefmilieu is de kans op een verlenging van de milieuvergunning groot. Eenmaal de milieuvergunning op zak mag het bedrijf zijn activiteiten verder zetten. Zonder die vergunning gaan de deuren evenwel zonder discussie dicht.

Vanuit de vakbond moeten we er voor zorgen dat we controle uitoefenen en anticiperen op het milieubeleid van het bedrijf. Verlang van je bedrijf dat het investeert in de toekomst. Investeringen in energie en grondstoffenbesparing zorgen ervoor dat het bedrijf gezond blijft en een toekomst heeft.

 • Een milieuvriendelijk imago is belangrijker dan je denkt

Consumenten kopen graag producten van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een positief imago beïnvloedt de verkoopcijfers en de concurrentiepositie van het bedrijf.

 • Hoe meer aandacht voor het milieu, hoe beter voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers en de buurtbewoners

Bedrijven zijn mee verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van het water, de lucht en de bodem. Maar ook voor de leefbaarheid van de leefomgeving door slim ruimtegebruik, de keuze voor duurzame grondstoffen, reukhinder en lawaaihinder aan te pakken.

 • Een leefbaar milieu is in het belang van allen

De zwaksten hebben het harst te lijden onder de achteruitgang van het leefmilieu. Terwijl zij het minst verantwoordelijk zijn voor de oorzaken en de minste middelen hebben er iets aan te doen.

Samen moeten we actie voeren voor tewerkstelling, gezonde werkomstandigheden, rechtvaardige veranderingen, internationale solidariteit, een gezond leefmilieu en een toekomst voor de komende generaties. 

5 uitvluchten van tafel geveegd

 • Julie: “Energie is te technisch” ...

Je moet geen ingenieur zijn om vragen te stellen over het energiebeleid van het bedrijf. We werken rond economische informatie en milieu zonder economist of chemicus te zijn. 

 • Tim: “Energie is een probleem van de werkgever” ...

Juiist. De werkgever is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de onderneming. Maar het is onze taak om het bedrijfsbeleid in het oog te houden.

 • Bruno: “Energieprijzen zullen sterk dalen” ...

De kans is klein. Meestal gaat over niet-hernieuwbare grondstoffen. Ze geraken met andere woorden op. Hoe groter de vraag en hoe kleiner het aanbod, hoe duurder ze worden. Volgens voorspellingen zit er geen rem op de energievraag en zullen de makkelijk beschikbare fossiele brandstoffen op raken. Je kan er donder op zeggen dat de energieprijzen dan zullen stijgen. Investeren in verstandig energiegebruik is denken op lange termijn.

 • Els: “Klimaatverandering is een natuurlijk proces” ...

Klopt. Wanneer broeikasgassen niet in de atmosfeer zouden blijven hangen, dan vroor het min 18 graden aan de grond. Problematisch is wanneer er te snel en te veel broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen door bijvoorbeeld het verbranden van fossiele brandstoffen. Vandaag is de klimaatverandering een ernstig probleem dat de wereld op economisch, sociaal en ecologisch vlak een ander aanzicht kan geven.

 • Paul: “De inspectie houdt wel een oogje in het zeil” ...

Wanneer de inspectie komt opdagen is het kalf al verdronken. De inspectie is enkel een noodstop. We moeten erover waken dat het niet zover komt.

 • Karen: “De overheid moet het oplossen” ...

Een gezonde leefomgeving is een recht van iedereen hier en elders, nu en in de toekomst. Als middenveldorganisatie moet het ABVV druk en controle blijven uitoefenen om zaken vooruit te laten gaan.

Zoek op trefwoord

energie milieu

Terug Top