(0)

Selecteer Regio

Pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Werknemers die het slachtoffer zijn van moreel of seksueel pestgedrag of van geweld kunnen klacht indienen.


Interne procedure

Informele klacht bij de preventieadviseur (interne of externe dienst) of bij de vertrouwenspersoon in het bedrijf.

  • Na de informele klacht volgt een bemiddelingsvoorstel of een voorstel voor oplossing.
  • Komt er geen oplossing uit de bus of volhardt de dader in pestgedrag, dan kan de klacht - met akkoord van het slachtoffer - formeler worden: de klacht wordt dan gemotiveerd overgemaakt aan de werkgever.

Vanaf dit ogenblik is het slachtoffer beschermd tegen ontslag en tegen eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Die bescherming geldt gedurende 12 maanden vanaf het indienen van de klacht of het afleggen van een getuigenis en tot 3 maanden na een eventuele gerechtelijke uitspraak.

Als deze interne procedure niets uithaalt, dan kan de externe procedure worden opgestart..

Het slachtoffer kan ook direct in de externe procedure stappen, bijv. als de werkgever zelf de dader is.

De namen en contactgegevens van de vertrouwenspersoon en van de medewerkers van de interne of externe dienst voor preventie moeten in het Arbeidsreglement vermeld zijn.

Klacht bij de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk

Als de interne procedure niet tot het gewenste resultaat leidde.

Ook deze dienst zal eerst trachten een verzoening tot stand te brengen. Ofwel de klacht formeel acteren na klager en dader gehoord te hebben. Deze klacht kan dan naar de arbeidsrechtbank.

Klacht bij het openbaar ministerie

Slagen en verwondingen, aanranding van de eerbaarheid of stalking zijn strafbare feiten.

De klager kan zelf een vordering tot schadevergoeding instellen bij een burgerlijke of een correctionele rechtbank.

In elk geval: wie denkt slachtoffer te zijn van pestgedrag raden we aan hulp en bijstand te zoeken.

  • Neem best eerst contact op met de vertrouwenspersoon in het bedrijf of met de interne of externe preventieadviseur (zie Arbeidsreglement voor hun namen).
  • Uiteraard kunnen ook de juridische diensten in de ABVV-gewesten meer informatie geven.

Andere sites

Zoek op trefwoord

arbeidsreglement

Terug Top