(0)

Selecteer Regio

Te warm om te werken?

Hoge temperaturen kunnen de werkomstandigheden bemoeilijken. Doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Welke maatregelen zijn noodzakelijk?


Hoe warm is het?

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Zo‘n thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals de vochtigheidsgraad. Dat verklaart waarom het op een gewone thermometer bijna 40° moet zijn om 30° te bereiken op een vochtige globethermometer.

Bij het overschrijden van bepaalde temperaturen is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om het ongemak te verminderen.

Welke temperaturen?

Fysieke werkbelasting

Maximale WBGT-index

Licht of zeer licht

29

Halfzwaar

26

Zwaar

22

Zeer zwaar

18

Welke maatregelen?

  • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen, enz.)
  • frisdranken verstrekken 
  • toestellen voor kunstmatige verluchting installeren

Natuurlijk moeten werkgevers niet wachten tot die temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om deze maatregelen te treffen. Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de arbeidsgeneesheer kunnen trouwens maatregelen voorstellen.

Teveel ozon?

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls verhoogde ozonconcentraties op.

Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen maatregelen moeten getroffen worden.

Blootstelling aan ozon moet beschouwd worden als een arbeidsrisico waartegen preventieve maatregelen moeten worden voorzien. Omdat de ozonconcentratie binnenshuis beduidend lager is dan buitenshuis, moeten deze maatregelen zich vooral richten tot werknemers die in open lucht werken.

Andere sites

Zoek op trefwoord

arbeidsreglement

Terug Top