(0)

Selecteer Regio

Ziekte of ongeval

Wat te doen wanneer je ziek bent of een ongeval krijgt?


Wat te doen?

Wanneer je ziek bent of een ongeval krijgt, moet je je werkgever onmiddellijk verwittigen.

Het doktersattest zend je binnen de twee werkdagen naar je werkgever. In een cao of arbeidsreglement kan een andere termijn bepaald zijn.

Je moet je ziekte of ongeval ook bij je ziekenfonds aangeven.

Krijg ik mijn loon nog?

Uiteraard!

Ook als je ziek bent is het leven duur, nog duurder misschien… We spreken dan ook van een ‘gewaarborgd loon’. De regeling verschilt naargelang je arbeider bent of bediende. Ook bestaat er een anciënniteitsvoorwaarde.

Als arbeider

  • Ben je minder dan 14 dagen afwezig dan heb je als arbeider recht op je loon dat je volledig van je werkgever krijgt (tenminste als je meer dan een maand voor de onderneming werkt). De eerste dag van deze periode ontvang je echter geen loon (dit noemen ze de carensdag). In sommige sectoren krijg je wel iets, informeer er zeker naar.
  • Wanneer je langer dan 14 dagen afwezig bent, ontvang je vanaf de eerste dag jouw gewaarborgd loon van de werkgever. Na 14 dagen betaalt het ziekenfonds voortaan 60% van je brutoloon.

Als bediende

  • Bedienden hebben recht op hun normale nettoloon de eerste 30 kalenderdagen van hun ziekte.
  • Na 30 dagen ontvangen ook zij een vergoeding van de mutualiteit ten bedrage van 60% van het brutoloon.
  • Voor bedienden met een tijdelijk contract (of bedienden die zich in hun proeftijd bevinden) geldt hetzelfde systeem als bij arbeiders.

Een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat je tijdens en door de uitvoering van je arbeidsovereenkomst overkomt. Ongevallen op de weg van en naar het werk, en ongevallen tijdens rust- en eetpauzes worden gelijkgesteld met een arbeidsongeval.

Indien er zich een arbeidsongeval voordoet, moet de werkgever de eerste hulpmiddelen aanreiken. Geneeskundige, farmaceutische en verplegingskosten worden terugbetaald. Iedere patroon moet tegen arbeidsongevallen verzekerd zijn.

De aangifte van een ongeval gebeurt door de werkgever via een formulier dat hij binnen de acht kalenderdagen naar zijn verzekeringsmaatschappij verstuurt. De verzekeringsmaatschappij stuurt de aangifte op haar beurt door naar het ziekenfonds. (Informeer best even bij je ziekenfonds voor een stand van zaken.)

Ook nu is je loon tenminste 30 dagen gewaarborgd.

Terug Top