(0)

Selecteer Regio

CAO of collectieve arbeidsovereenkomst

Wat is een cao? Wie mag cao‘s afsluiten? Voor wie gelden ze?


1. Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties.

Vakbonden hebben in België geen rechtspersoonlijkheid, daarom is de representativiteit ingevoerd.

2. Wanneer is een vakbond representatief?

Een vakbond is representatief als hij minstens 50.000 leden telt en vertegenwoordigd is in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

ABVV, ACV en ACLVB en hun professionele centrales zijn representatieve vakbondsorganisaties.

3. Vertegenwoordigen de representatieve vakbonden enkel hun leden?

Hangt ervan af: in de Nationale Arbeidsraad en de paritaire comités van bedrijfssectoren vertegenwoordigen zij alle werknemers, niet enkel hun leden.

In een bedrijf daarentegen enkel hun leden.

4. Geldt een cao voor elke werkgever?

Interprofessionele en sectorale cao’s gelden enkel voor werkgevers die lid zijn van een werkgeversfederatie. En niet elk bedrijf is lid van zo‘n federatie.

5. Zijn er cao’s die voor elk bedrijf van toepassing zijn?

Ja.

Soms wordt een interprofessioneel of sectoraal cao ‘algemeen bindend’ verklaard. Elk bedrijf in het land, of elk bedrijf uit de sector, moet die cao naleven. Lidmaatschap van een federatie maakt hier niets uit.

6. Waarover handelen cao’s?

Over collectieve rechten en plichten van werknemer en werkgever.

7. Zijn er soorten cao’s?

Cao’s heb je in drie soorten:

  • interprofessionele cao‘s: voor alle sectoren
  • sectorale cao‘s: binnen één sector (bijv. de chemische industrie) of bedrijfstak (bijv. de chemische industrie in het Gentse)
  • bedrijfs-cao’s: binnen één bedrijf of onderneming.

8. Wie sluit die cao‘s af?

Alleen een representatieve vakbond kan een cao afsluiten met een werkgever of werkgeversorganisatie:

  • Nationale, interprofessionele cao‘s worden afgesloten in de NAR.
  • Sectorale cao‘s worden in paritaire comité‘s onderhandeld.
  • Bedrijfscao‘s worden onderhandeld door de bedrijfsleiding en de vakbondsafvaardiging. De bevoegde secretaris(sen) van de erkende vakbond(en) ondertekenen de cao.

9. Is er een hiĆ«rarchie tussen de cao’s?

Zeer zeker.

  • aan de top heb je de interprofessionele cao’s
  • vervolgens de sectorale cao‘s
  • en slotte de bedrijfs-cao’s

De ‘lagere’ cao mag nooit in tegenspraak zijn met de ‘hogere’, maar kan die wel aanvullen.

10. Waar vind ik de tekst van cao’s?

11. Een beroemde cao: cao nr 5

De cao nr. 5 handelt over het statuut van de vakbondsafvaardiging.

Verplichte lectuur voor wie geeft om de belangen van werknemers.

Zoek op trefwoord

arbeidsovereenkomst CAO

Terug Top