(0)

Selecteer Regio

De nieuwe missie van Linx+ is de max

Ook wij veranderen. En dat zie je ten eerste al in onze missie. Hier is ie dan.


MISSIE

Linx+ is als sociaal-culturele organisatie gelinkt aan het ABVV vanuit de overtuiging dat veelzijdiger dimensies dan de wereld van de arbeid aan bod dienen te komen.

We zijn gedreven door de wens iedereen de superdiverse samenleving te laten ontdekken. Omdat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen scheidt, willen we dit proces open en kritisch ondersteunen.

We doen dat met onze vrijwilligerskernen en deelnemers door een laagdrempelig en eigenzinnig sociaal-cultureel aanbod te organiseren. Zo dragen we ons (g)rood(t) geweten uit

Wil je meer weten?

De wereldvermaarde Britse filosoof Bertrand Russell schreef lang geleden: “De kunst om je vrije tijd intelligent te besteden is het toppunt van samenleven”. En gelijk had ie.

Voor Linx+ komt het daar als brede netwerkorganisatie voor een stuk op aan. Net daarom ontwikkelen we kwalitatieve socio-culturele activiteiten. We houden het daarbij laagdrempelig en breed, fris en fijn. We putten uit een breed scala aan diverse maatschappelijke thema’s, processen en praktijken. Op die manier reiken we een zingevend- en actiegericht kader aan. Daarenboven bestaan we dankzij de emancipatorische kracht van onze deelnemers en vrijwilligers.

Onze belangrijkste stakeholder blijft het ABVV. We staan achter het waarden- en normenkader van onze syndicale organisatie. We dragen dit uit in onze werking. Onze missie kadert hier dan ook in: het is een wijze waarop we als organisatie in-de-wereld-staan. Omkadering blijft onontbeerlijk.

Wil je daarom meer weten van hoe dit alles juist in elkaar zit? Dan verwijzen we je graag door naar ons BELEIDSPLAN - Samen, Linx en Anders.

Andere sites

Terug Top