(0)

Selecteer Regio

In actie

Naar een regering voor werkgevers en rijken 5/9/2014

woensdag, 3 september 2014 Dagelijks ontvangen we informatie over de regeringsvorming die ons het ergste doet vrezen voor de solidariteit, de werknemers en voor de mensen die een sociale uitkering ontvangen…

Geen enkel kledingbedrijf garandeert leefbaar loon voor werknemers 8/7/2014

1/7/2014: Geen enkel kledingbedrijf kan garaderen dat de textielarbeiders die onze kledij maken een leefbaar loon ontvangen. Ook de Belgische bedrijven niet.

persbericht ABVV,ACV,ACLVB: voor de toekomstige federale regering 18/6/2014

Drie weken na zijn aanstelling heeft informateur Bart De Wever nog geen enkel contact gezocht met de sociale gesprekspartners. Gelet op de sociaaleconomische en budgettaire context is dit onbegrijpelijk. Daarom zien ACV, ABVV en ACLVB zich verplicht om via de media veertien ...

persbericht: Rapport van de Commissie pensioenhervorming: reacties van de vakbonden 17/6/2014

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft kennis genomen van de voorstellen van de commissie voor de hervorming van de pensioenen. Hoewel het rapport voorgesteld wordt als een hervorming die gebaseerd is op het idee van een sociaal contract, roept een eerste lezing ervan veel bedenkingen op...

Geen 4 weken betaalde vakantie? Toch wel! 16/6/2014

Wanneer je in een bedrijf begint te werken heb je normaal geen recht op betaalde vakantie voor het lopende jaar. Je hebt (in de vijfdagenweek) enkel recht op 20 dagen betaalde vakantie als je het volledige jaar daarvoor gewerkt hebt. Maar...

Campagne Bakstenen voor bloemen 28/4/2014

Koop mee een huis voor de bloemenarbeiders in Colombia. Colombia is het meest moorddadige land ter wereld voor syndicalisten. Daarom steunt het Vlaams ABVV er de vakbond van bloemenarbeiders.
Help ons 50.000 euro in te zamelen om een eigen vakbondshuis aan te kopen.

Hogere pensioenen dankzij solidariteit! 24/4/2014

woensdag, 23 april 2014
Vijf weken voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei, legt het ABVV de focus op de pensioenen.
teken onze petities ...

10 prioriteiten voor een bocht naar links 10/4/2014

De volgende regeringen moeten een bocht naar links nemen. Wij schuiven 10 prioriteiten naar voor.

ABVV lacht niet met klimaatopwarming  19/11/2013

15/11/2013 Persbericht - Klimaatweek van 18 tot 23 november 2013 brengt positieve boodschap ‘kies voor jobs’.

Regionalisering personen- en vennootschapsbelasting geen goed idee 24/6/2010

24/06/2010 Persbericht - Reactie Vlaams ABVV op voorstellen VOKA over staatshervorming.

Langer werken? Activeer ook de werkgevers! 30/3/2010

30/03/2010 Persbericht - Werkloze vijftigplussers hebben in Vlaanderen nauwelijks kans om een nieuwe job te vinden. En wie ouder is dan 55 mag het al helemaal vergeten. Enkel Slovenië scoort nog slechter... Er schort dus iets aan de aanwervingspolitiek van de Vlaamse werkgevers.

Nu niet besparen op werk, maar wel voluit investeren 15/9/2009

15/09/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op bij de opmaak van de begroting 2010 verstandige keuzes te maken en dus niet te besparen op werk.

De Tobintaks: de tijd lijkt er rijp voor, laten we er dan ook werk van maken 7/9/2009

07/09/2009 Opinie - De Tobintaks is terug van weggeweest. België moet nu eindelijk de nodige stappen zetten om zo‘n belasting op financiële transacties in heel Europa mogelijk te maken. Dat eist het ABVV samen met vele anderen in een opiniestuk van Attac Vlaanderen.

Sociale economie is veel meer dan een opstap 9/7/2009

08/07/2009 Persbericht - Investeren in sociale economie levert wel degelijk echte jobs op met zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde. Dat stellen Vlaams ABVV en VOSEC (Vlaams Overleg Sociale Economie) in een reactie op de kritiek van zelfstandigenorganisatie UNIZO over "valse concurrentie".

Lopen slachtoffers van herstructurering jobkorting mis? 15/12/2008

15/12/2008 Persbericht - Het Vlaams ABVV dringt aan op een bijsturing van de jobkorting zodat werknemers met een laag inkomen, mensen die door herstructurering worden getroffen of tijdelijke werklozen niet uit de boot vallen.

Vennootschapsbelasting: niet regionaliseren, wel harmoniseren 28/5/2008

27/05/2008 Persbericht - Unizo, Voka en VKW pleiten opnieuw voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting. Dat zou onvermijdelijk leiden tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, ten koste van overheidsmiddelen voor belangrijke maatschappelijke noden. Precies daarom pleiten Vlaams ABVV en ACLVB in een gezamenlijke reactie voor een harmonisering op Europees niveau.

Begrotingscontrole moet aanmoedigingspremies redden 22/3/2005

22/03/05 - De regering komt eerstdaags bijeen om de begrotingscontrole voor 2005 af te ronden. Naar verluidt kondigt zich dit aan als een moeilijke oefening. Het ABVV dringt er op aan dat de goede werking van de overheidsdiensten wordt verzekerd en dat toch een inspanning gebeurd ten gunste van het sociaal beleid, zeker voor de aanmoedigingspremies.

Platform voor solidaire zorg 3/3/2004

03/03/04 - De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de toepassing van de dienstencheques voor kinderopvang aan huis.

Werkzoekenden willen klaarheid over het nieuwe systeem voor begeleiding en controle 26/2/2004

26/02/04 - De besluitvorming over het zogenaamde ‘activerend beleid naar werklozen’ is nog niet helemaal rond. Het Vlaams ABVV vraagt dat de Vlaamse regering snel duidelijk maakt hoe ze de begeleiding nu concreet wil invullen en vraagt hierover een afrondend overleg met de vakbonden. Ondertussen is het ABVV alvast gestart met een informatiecampagne naar de werkzoekenden.

Minister Ceysens wil belastingadviseurs voor 50% subsidiëren 25/2/2004

25/02/04 - De Vlaamse regering besliste in februari 2003 om bedrijven die gespecialiseerd advies vragen bij een door de Raad voor Consultancy erkende adviesinstelling, financieel te steunen door middel van adviescheques.

Werk aan de (werk)winkel 12/2/2004

12/02/04 - Vorige week kwam er op federaal vlak meer duidelijkheid over het activerend beleid naar werklozen. Hierop moet nu ook een activering van de overheden en de werkgevers volgen. Vlaams ABVV, Vlaams ACV en ACLVB vragen nu dat ook de Vlaamse overheid de conclusies trekt.

Begeleiding van werkzoekenden moet voorrang krijgen op controle. 22/1/2004

22/01/04 - Het Vlaams ABVV heeft op het Vlaams luik van de werkgelegenheidsconferentie mee gekozen voor een sluitend kwalitatief begeleidingsaanbod voor alle Vlaamse werklozen : dwz. dat elke werkzoekende in Vlaanderen vanaf 3 maand werkloosheid recht heeft op een trajectbegeleiding.

DHL: Vlaams ABVV vraagt dringend duidelijkheid 15/1/2004

15/01/04 - Het Vlaams ABVV is bekommerd om de tewerkstelling van 10.000 werknemers op en rond Zaventem, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de aanwezigheid van DHL worden ingevuld.

Evaluatie van de Vlaamse ondernemingsconferentie 11/12/2003

11/12/03 - Het Bureau van het Vlaams ABVV evalueerde het eindresultaat van de Ondernemingsconferentie. Het is geen consensustekst geworden, noch een tekst die ondertekend moest worden. De sociale partners namen akte van de tekst. Het gaat in feite om een actieplan van de regering voor de komende maanden, tot aan de verkiezingen.

Vlaams ABVV vindt de lancering van de “verzekering gewaarborgd wonen” eerste stap, maar ze laat nog veel mensen in de kou staan! 28/11/2003

28/11/03 - Vorige maand waarschuwde het Vlaams ABVV, naar aanleiding van de aangekondigde herstructurering bij Ford Genk, dat voor velen van de getroffen werknemers een tweede drama dreigde, namelijk het niet kunnen verder afbetalen van hun hypothecaire lening.

Ondernemerschapsconferentie: standpunt Vlaams ABVV 24/10/2003

23/10/03 - Na de federale werkgelegenheidsconferentie, die het Vlaams ABVV beschouwt als een eerste - weliswaar bescheiden - aanzet naar meer werk en waarover we de standpunten ingenomen door het federaal ABVV Bureau op 11 en 14 oktober blijven onderschrijven, wordt in Vlaanderen nu een verdere stap gezet. De Vlaamse regering organiseert immers een ondernemerschapsconferentie. De start daarvan is gepland op 7 november.

DUURZAAM ONDERNEMEN KAN IN VLAANDEREN BLIJKBAAR OOK ZONDER DE WERKNEMERS ERBIJ TE BETREKKEN ! 21/10/2003

21/10/03 - Op woensdag 22 oktober organiseert milieuminister Sannen in het Vlaams Parlement een debat over duurzaam ondernemen.

Vlaams ABVV wil tweede drama voor getroffen Fordwerknemers vermijden door gratis verzekering gewaarborgd wonen 14/10/2003

14/10/03 - De aangekondigde herstructurering bij Ford is de zoveelste dit jaar in een lange rij van sluitingen en herstructureringen waarbij reeds vele werknemers hun inkomen verloren zagen gaan. Naast de emotionele en financiële klap die de werknemers hiervan ondervinden, dreigt voor een groot deel onder hen weldra nog een tweede drama.

MANIFESTATIE VOOR JOBS EN EEN VERNIEUWD INDUSTRIEEL BELEID 14/10/2003

13/10/03 - Het Vlaams ABVV doet een warme oproep aan al zijn leden en militanten om zaterdag 18 oktober deel te nemen aan de Jobmars. Niet alleen worden 3.000 Ford-werknemers direct bedreigd en dreigen ook duizenden werknemers van toeleveringsbedrijven ontslagen te worden. Dit sociaal drama komt bovenop vele andere sluitingen en herstructureringen die Limburg de jongste jaren recent hebben getroffen.