(0)

Selecteer Regio

Betaald Educatief Verlof - september 2014

Wat is betaald educatief verlof?
Hebt u er recht op? Geldt BEV voor elke opleiding? Is dat hetzelfde als sociale promotie? Wat zijn opleidingscheques voor werknemers?...De antwoorden vindt u in deze handleiding.


Belangrijke wijziging

Kort samengevat :

• Het loonplafond (onder voorbehoud) wordt voor alle opleidingen en voor alle werknemers (ongeacht hun leeftijd) 2.760 euro per maand.

• De betaling van de schuldvorderingen aan de werkgevers is voor het schooljaar 2014-2015 aangepast : de werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait van maximum 22,08 euro ontvangen, verschillend volgens het type opleiding dat gevolgd wordt. Hij kent het forfait niet op het ogenblik van de aanvraag om terugbetaling, omdat die verschilt naargelang het type opleiding dat wordt gevolgd en van de beschikbare budgetten en het aantal aanvragen voor dit type opleiding. Tot nu toe waren er echter geen tekorten in de ‘BEV-kas’, dus werd er effectief steeds dat maximum uitbetaald. Het ziet er naar uit dat dit ook in het nieuwe schooljaar zo blijft (maar niks is ooit zeker …) .

de werkgeversbijdrage voor het BEV blijft 0,05 %.


Weekendwerkers, tijdelijke werkloosheid en recht op BEV voor wie 4/5de werkt : status quo

In de vorige edities van deze handleiding besteeden we extra aandacht aan BEV in deze drie specifieke situaties. Aan geen van de drie is er intussen iets veranderd. We hielden dus de tekstdelen zoals we ze toen hebben ingevoegd.

Voor wat betreft weekendwerkers hebben we nogmaals aan de administratie het probleem aangekaart over het niet kunnen opnemen van BEV door deelnemers die een ‘midweek’ vorming volgden, tussen twee werkende weekends in. Er is echter geen afwijking van de algemene regel mogelijk, zegt men ons.
Verder in deze brochure vind je ook wat meer verduidelijking over speciale situaties zoals wat gebeurt bij ziekte van de lesgever, of bij stakingen.

We bedoelen de stukjes over een paar ‘speciale gevallen’ :

• BEV en maaltijdcheques
• BEV in een periode van zgn. progressieve werkhervatting (dus deeltijds ziekteverlof)
• BEV en interim arbeid
• BEV voor wie meerdere deeltijdse contracten combineert
• BEV in opzeggingsperiode
• BEV voor een opleiding gevolgd op een vrije dag

Ten slotte : ook aan het aantal uren BEV waarop men recht heeft, is niets veranderd. De volgende maxima blijven dus gelden :

• 80 uur voor algemene opleiding
• 100 uur voor beroepsopleiding
• 120 uur voor universitaire opleidingen

Voor het opnemen van BEV bij het volgen van een algemene en een beroepsopleiding in hetzelfde jaar blijft het maximum op 100 uur.

Indien de opleidingen samenvallen met de werktijd, dan blijft het maximum op:
• 80 uur voor algemene opleiding
• 120 uur voor beroepsopleiding
• 120 uur voor een algemene + een beroepsopleiding

Meer info:

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

BEV

Terug Top