(0)

Selecteer Regio

Vraag je studietoelage aan voor het studiejaar 2012-2013

Heb ik recht op een toelage of niet? Wij helpen je graag bij het invullen van alle nodige documenten.


Studeren kan plezant zijn. Minder plezierig is dat studeren doorgaans ook (veel) geld kost. Om het voor iedereen betaalbaar te houden voorziet de Vlaamse overheid centen. Helemaal kosteloos wordt studeren daardoor nog niet en ABVV-jongeren blijft daar uiteraard voor ijveren!

Omdat het evenwel niet  altijd simpel is om te weten of je al dan niet recht hebt op een studietoelage, kan je een beroep doen op onze diensten.

Hoeveel bedraagt de studietoelage

De toegekende bedragen zijn verschillend per onderwijsniveau en per situatie.

Kleuteronderwijs

 • Voor het kleuteronderwijs wordt er een vast bedrag van 87,33 euro per kleuter toegekend.

Lager onderwijs

 • Leerlingen in het lager onderwijs kunnen dan weer rekenen op een financiële ondersteuning van minstens 98,25 euro tot 147,37 euro.

Secundair onderwijs

 • De scholier heeft in het voltijds secundair onderwijs recht op minstens 122,36 euro (minimum voor externe leerlingen) tot 1 080,25 euro (volledige toelage voor leerlingen die op internaat zitten).
 • Sommige leerlingen hebben zelfs recht op meer centen (leerlingen in de 4de graad en in het hoger beroepsonderwijs opleiding verpleegkunde; gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en leerlingen in het 7de jaar van het voltijds technisch of beroepsonderwijs).
 • Voor deeltijds leerplichtigen gaan de bedragen van 102,93 euro tot 308,77  euro.

Hoger onderwijs

 • Omdat de kosten voor het hoger onderwijs veel hoger liggen, hebben de studenten recht op meer centen. De studiebeurzen variëren van 240,16 euro tot 3 716,60 euro voor studenten op kot en tot 2 230,68 euro voor niet-kotstudenten.
 • Let op! Het gaat om bedragen voor een voltijds studietraject. Volgt de student een ander parcours dan heeft hij recht op een percentage van het betreffende bedrag.

Wanneer heb je er recht op?

Om van een toelage te kunnen genieten moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Soms zijn die verschillend per onderwijsniveau. Andere blijven dan weer dezelfde. Je hebt de nationaliteitsvoorwaarden en de pedagogische voorwaarden. Belangrijk zijn ook de financiële voorwaarden.

Wanneer je recht hebt op een of meerdere bedragen dan ontvang je in principe twee maanden na de aanvraag de centen. Maar is je dossier niet volledig, dan kan dat heel wat later zijn.

Omdat de voorwaarden en de berekeningen niet altijd makkelijk zijn, kan je best een beroep doen op de diensten van ABVV-jongeren

ABVV-Jongeren helpen je

In diverse regio’s organiseren ABVV-jongeren plaatselijke zitdagen over studietoelagen. Je kan er terecht met al je vragen en voor alle nodige aanvraagformulieren. De medewerkers van ABVV-jongeren gaan na of je recht hebt op een of meerdere toelagen en berekenen de bedragen. Zij vullen ook je aanvraag in.

Wij berekenen en vullen in voor: 

 • Kleuteronderwijs
 • Lageronderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Deeltijds secundair onderwijs
 • Leertijd Syntra
 • Hoger onderwijs
 • Universitair onderwijs

Kom zeker langs! Ook al had je eerder geen recht op een toelage of denk je dat je toch niet in aanmerking komt.

Let op :
De uiterste datum van aanvragen is 1 juni 2013

Wat breng je mee? 

 • rijksregisternummers van gezinsleden
 • evt. bewijs van alimentatiegeld in 2010 (kopie van rekeninguitreksels)
 • evt. attest van een handicap van 66% of meer (1 van de ouders of kinderen)
 • kopie huurcontract kot 2012-2013  (Hoger Onderwijs)
 • (onroerend goed buiten Vlaanderen: aanslagbiljet onroerende voorheffing 2010)
 • Indien gezinstoestand gewijzigd in 2011 of 2012: inkomsten van dat jaar door middel van attesten van de werkgever (vermoedelijk inkomen 2012), werkloosheidsdienst, ...
 • kopie aanslagbiljet personenbelasting 2011 - inkomsten 2010
 • (kopie aanslagbiljet onroerende voorheffing 2010 van alle eigendommen)

Opgelet: het is ook mogelijk uw studietoelage digitaal aan te vragen (niet in Brussel). Hiervoor dient u uw elektronische identiteitskaart en pincode mee te brengen.

Waar en wanneer

 • PROVINCIE LIMBURG - Alex Nijs
 • Hasselt, Gouverneur Roppesingel 55, tel. 011 28 71 41 of nijs.alex@abvv.be

Gelieve telefonisch of via mail een afspraak te maken aub.

Voor de online aanvraag breng je een elektronische identiteitskaart en je pincode mee!

Zoek op trefwoord

studietoelagen

Terug Top