(0)

Selecteer Regio

Vorming & Actie Limburg

Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
tel. 011 28 71 46


Wie zijn wij?

VORMING & ACTIE LIMBURG maakt deel uit van de grotere koepelorganisatie Vorming & Actie vzw van het ABVV.

V&A profileert zich sedert 1990  als sociaal-culturele instelling met als doel vormingsprogramma’s te organiseren voor ABVV-militanten uit het gewest Limburg.
V&A begeleidt ABVV-militanten om zich verder te ontplooien als militant, gemandateerde in de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk of als syndicaal afgevaardigde.
V&A biedt, via vormingscursussen, middelen aan om beter syndicaal actief te zijn en dit zowel op het bedrijfsniveau als binnen de bredere samenleving.

Welke vorming kan je volgen "Je persoonlijk vormingstraject"

In het programmaboekje (zie downloads) vind je ons aanbod voor 2019-2020

- september 2019 tot en met juni 2020 -

BASISVORMINGEN

Er zijn 4 modules van telkens 5 dagen, gespreid over 3 schooljaren.
Deze vorming is bedoeld voor militanten die nog geen vorming gevolgd hebben in hun eigen centrale.  Ook de deelnemers van de vorming ' sociale verkiezingen nieuwe kandidaten ' of deelnemers aan een gewone studiedag, dienen te starten met basisvorming.

" JE PERSOONLIJK VORMINGSTRAJECT "

Wil  je op een efficiënte manier vorming volgen dan kan je een persoonlijk vormingstraject kiezen.

Enkele voorbeelden van een persoonlijk vormingstraject !

Als je beschikt over het maximum van 125 uren VOV per schooljaar
kan je kiezen uit één van volgende trajecten:

Trajecten

Traject " OR "

- verkozen voor de Ondernemingsraad (start sept.2016)

2016-2017: Basisvorming module 1 + module 2
2017-2018: Basisvorming module 3 + mandaatvorming OR 1
2018-2019: Basisvorming module 4 + mandaatvorming OR 2

Traject "Comité preventie en bescherming"

- verkozen voor het CPB (start sept.2016)

2016-2017: Basisvorming module 1 + module 2
2017-2018: Basisvorming module 3 + mandaatvorming CPB 1
2018-2019: Basisvorming module 4 + mandaatvorming CPB 2

Traject "Syndicale Afvaardiging"

- je bent aangeduid als syndicale afgevaardigde (start sept.2016)

2016-2017: Basisvorming module 1 - module 2
2017-2018: Basisvorming module 3 + mandaatvorming SA
2018-2019: Basisvorming module 4 + één thema vrij te kiezen   

Interesse ?

Praat hierover met je vakbondssecretaris of je afgevaardigde. Je kan ook raad vragen bij onze dienst.

Voming & Actie Limburg
Gouverneur Roppesingel 55 - 3500 Hasselt
tel: 011 28 71 46

Tijdens de basisvorming krijgen jullie ook meer toelichting en uitleg. Tot dan !

Praktisch

V&A voorziet voor alle cursussen Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Het VOV is een recht voor voltijdse werknemers alsook voor sommige deeltijdse werknemers. Kijk goed na of je recht hebt op VOV en voor hoeveel uren.
Opgelet ! Sommige deeltijdse werkenden en ambtenaren hebben geen recht op VOV. Indien je deeltijds werkt, gelieve jouw centrale te laten onderzoeken of je recht hebt op VOV!

Meer informatie over VOV vind je bij V&A.

Bij inschrijving krijg je van ons een attest van regelmatige inschrijving in tweevoud. Je maakt deze tijdig over aan je werkgever en laat het dubbel ondertekenen voor ontvangst. Dit laatste bewaar jezelf! Neem contact op met je syndicaal afgevaardigde indien zich problemen voordoen.

Na het volgen van de cursus ontvang je een certificaat van deelname. Dit attest dien je zorgvuldig te bewaren. Je ontvangt dus geen attesten van nauwgezette aanwezigheid meer. Deze worden rechtstreeks aan de overheid overgemaakt. Je loon blijft doorbetaald tijdens de duur van de vorming. Indien je brutoloon echter meer bedraagt dan €2928 heb je in principe loonverlies.

Het deelnemen aan de vormingscursussen is volledig kosteloos.
Een tijdige inschrijving maakt het ons mogelijk om de vorming optimaal voor te bereiden.
Indien je wil deelnemen aan een vormingsprogramma, kan je van op deze website een bericht versturen.
Wij sturen je dan het programmaboekje met het bijhorende inschrijvingsstrookje.

Alvorens je definitief in te schrijven is het aangewezen contact op te nemen met de beroepssecretaris van jouw centrale. 

Hij/zij is de aangewezen persoon om je te begeleiden in jouw vormingskeuze!
Indien je beslist bij ons het vormingsprogramma te volgen stuur je het inschrijvingsstrookje duidelijk en volledig ingevuld terug naar Vorming en Actie Limburg. (de juiste coördinaten vind je hieronder)
Vanaf dat moment is je inschrijving geldig. Wij sturen je daarna de nodige documenten.
Voor bijkomende inlichtingen kan je uiteraard steeds contact met ons opnemen.

Groetjes en misschien tot binnenkort in de vorming!

Contact

Gouverneur Roppesingel 55
3500 HASSELT
tel: 011 28 71 46 - fax: 011 24 27 11

E-mail:

Met steun van de Vlaamse overheid


Vorming & Actie vzw wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Downloads

Terug Top